تردیدها، خیانت به خود! +راهکار

کمی تامل: یکی از مشکلاتی که بسیاری از افراد توانمند و لایق موفقیتهای مقتدرانه را به طرز قابل توجهی عقب می‌اندازد و آنها را به کمال مطلوبشان و آرزوها و اهدافشان نمی رساند دست دست کردن در کارهاست. در این نوشتار کوتاه قرار نیست به  مبحث اهمالکاری بپردازم. کما اینکه عقب انداختن کارها نیز مساله … ادامه خواندن تردیدها، خیانت به خود! +راهکار