تاثیر شگفت وعلمی موسیقی در آرامش

موسیقی بسیار تاثیرگذار و  پرقدرت است. این ترنم شگفت، ما را به درونمان وصل می‌کند، و می تواند روح و روان را به فضای خارج سفر دهد. می تواند ما را مسافر رویا ، تخیل و دنیایی دیگر کند. می تواند هیجان و انرژی ایجاد کند و خلاصه اینکه میتواند معجزه کند واحساسات را برانگیزد. … ادامه خواندن تاثیر شگفت وعلمی موسیقی در آرامش